info@trapezysoukup.cz
+420 602 504 403

Všeobecné pokyny

Při převzetí zakázky, před počátkem montáže se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje zjevné vady. Proveďte kontrolu typu, materiálu,barevnosti, délky a počtu kusů dodaných výrobků.

Je-li důvod k reklamaci z důvodu výskytu vady zjistitelné před zahájením montáže, nebo na začátku montáže, nesmí být montáž zahájena, nebo musí být přerušena a dodavatel musí být neprodleně písemně vyrozuměn. Do vyjádření výrobce se nesmí výrobky montovat. Nároky po montáži nebudou uznány.

Pro výrobu trapézových plechů Trapézy Soukup se používá kvalitní vstupní materiál, u něhož je základní zinková vrstva ochráněna pasivací před vlhkostí a vznikem bílé rzi. Během skladování, transportu a montáže je však bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedené pokyny, aby nedošlo k rychlejší úvodní reakci zinku vlivem působení vody a vlhkosti, projevující se vznikem bílé rzi na materiálu.
Zvýšené riziko vzniku bílé rzi existuje zejména v místech těsných styků výrobků:

 • mezi tabulemi svazku plechů,
 • mezi závity svitku,
 • mezi vzájemně se dotýkajícími plochami nebo hranami konstrukčních profilů.


Skladování

 • při skladování je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s vodou ani vzdušnou vlhkostí,
 • dobu skladování omezte na minimum,
 • není dovoleno skladování nezakrytých výrobků,
 • výrobky s povrchovou úpravou zinek a aluzinek neskladovat venku,
 • trapézové plechy je doporučeno skladovat v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorách, kde
 • nedochází k velkým teplotním výkyvům, způsobujícím kondenzaci mezi profily,
 • výrobky s povrchovou úpravou zinek a aluzinek určené k delšímu skladování musí být před uložením prohlédnuty a ošetřeny vrstvou konzervačního oleje,
 • výrobky s organickým povlakem by neměly být skladovány déle než 1 měsíc od data výroby; po uplynutí této doby musí být jednotlivé tabule proloženy lištami pro zajištění volné cirkulace vzduchu; na výrobky skladované déle jak 3 měsíce již nelze uplatnit záruky.


Doprava

 • nakládka a vykládka musí být provedena za pomoci takových zařízení a prostředků, aby nedošlo k poškození výrobků,
 • auto, určené pro přepravu musí být vhodné k přepravě požadovaných výrobků, musí mít rovnou a dostatečně dlouhou ložnou plochu; v případě kryté ložné plochy musí být tato přístupná z boční strany v dostatečné délce
 • výrobky musí být na autě zajištěn takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jakémukoliv pohybu balíků, resp. výrobků ani jako celku, ani vzájemně po sobě


Manipulace při montáži

 • pro řezání plechů je zakázáno používat rotační brusku s brusným kotoučem; doporučuje se použití ručních nebo vibračních nůžek na plech, nebo okružní pilu s kotoučem na řezání ocelového plechu,
 • při montáži z materiálu ihned zamést veškeré špony od vrtání a řezání měkkým nylonovým kartáčem,
 • při ruční manipulaci s profily a tabulemi provádět manipulaci s dostatečným počtem pracovníků, zejména u delších kusů, aby nedošlo k poškození povrchové vrstvy, okrajů plechů ani vln tabulí,
 • není dovoleno jednotlivé výrobky vzájemně po sobě posouvat, dochází tím k poškození povrchové vrstvy,
 • v případě že během skladování, přepravy nebo montáže dojde ke zmoknutí nebo navlhnutí materiálu, je bezpodmínečně nutno zajistit odtok vody nebo kondenzátu z profilů a zajistit osušení profilů nejen na povrchu, ale i v prostoru mezi profily, jednotlivé profily musí být vzájemně proloženy lištami tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu mezi výrobky, pozinkované profily a tabule je následně nutno ošetřit vrstvou konzervačního oleje

Upozornění:
Výrobky z pozinkovaného plechu bez organické povrchové úpravy mohou časem získat „patinu, zbělení povrchu vlivem povětrnostních vlivů, tato přirozená vlastnost není vadou povrchu a nemůže být na ní v žádné případě uplatněna reklamace.
V případě, že pokyny uvedené výše nejsou respektovány, společnost Trapézy Soukup s.r.o. nebere zodpovědnost za poškození plechů a vznik koroze a na materiál nelze uplatnit reklamaci.