info@trapezysoukup.cz
+420 602 504 403

Informace o zpracování osobních údajů

dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji vyplněním formuláře na stránce /poptavka společnosti Trapezy Soukup s.r.o. Zelená 675, Kudlov, 760 01 Zlín svůj souhlas se zpracováním údajů, jež jsou uvedeny jako součást mé identifikace, a to za účelem jejich zpracování v rozsahu dle § 4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., a dále zejména za účelem jejich marketingového využití, nabízení obchodu a služeb, informování o novinkách, kontroly kvality apod.

Pověřením zpracovatele nebudou žádným způsobem dotčena práva klienta. Správce předpokládá, že všechny osobní údaje poskytnuté ke zpracování jsou pravdivé a přesné. Jakoukoliv změnu jsem povinen/povinna sdělit správci bez zbytečného odkladu. Takto udělený souhlas poskytuji uvedenému správci údajů na dobu neurčitou, přičemž jsem oprávněn/a tento souhlas kdykoli s okamžitou platností a účinností odvolat. Pro případ, že jsem uvedené údaje správci údajů poskytl/a již dříve, potvrzuji tímto nyní opětovně svůj souhlas s jejich zpracováním správcem údajů, a to již od jejich poskytnutí správci.